1. Polska 130 lotów
2. Hiszpania 72 loty
3. Niemcy 62 loty
4. Finlandia 28 lotów
5. Grecja 8 lotów
6. Szwajcaria 8 lotów
7. Włochy 8 lotów
8. Chile 6 lotów
9. Cypr 6 lotów
10. Holandia 6 lotów
11. Stany Zjednoczone 6 lotów
12. Wielka Brytania 6 lotów
13. Austria 5 lotów
14. Nowa Zelandia 4 loty
15. Szwecja 4 loty
16. Australia 2 loty
17. Brazylia 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Hong Kong 2 loty
20. Norwegia 2 loty
21. Portugalia 2 loty
22. Rosja 2 loty
23. Singapur 2 loty
24. Turcja 2 loty
25. Ukraina 2 loty
26. Uzbekistan 2 loty
27. Czechy 1 lot